Animation only icon

ป้ายจราจร

Denchai Chiraphattharasuwan

ป้ายจราจรในประเทศไทยเป็นป้ายถนนที่ได้มาตรฐานคล้ายกับที่ใช้ในประเทศอื่น ๆ แต่มีความแตกต่างบางประการ

65THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

ใช้อิโมจิแอนิเมชันได้ใน LINE บนสมาร์ทโฟนเวอร์ชัน 11.15.0 ขึ้นไปและใช้ได้ในแชทเท่านั้น
โปรดคลิกที่อิโมจิเพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Chiraphattharasuwan@092022

หมายเหตุ รายงานปัญหา

อิโมจิที่เกี่ยวข้อง