Detail Info

LINE Puzzle Friends

Color your world with puzzle fun!

EVENT

★ตอนนี้เท่านั้น★

อีเว้นท์สุดคุ้มที่ LINE STORE โอกาสพิเศษแบบนี้ ห้ามพลาด!

Period2015.06.17 ~ 2015.07.07
 • 11 Ruby

  โปรโมชั่น+1 รวมแล้ว

 • 59 Ruby

  โบนัส+16 รวมแล้ว

  โปรโมชั่น+3 รวมแล้ว

 • 126 Ruby

  โบนัส+40 รวมแล้ว

  โปรโมชั่น+6 รวมแล้ว

 • 252 Ruby

  โบนัส+90 รวมแล้ว

  โปรโมชั่น+12 รวมแล้ว

 • 567 Ruby

  โบนัส+240 รวมแล้ว

  โปรโมชั่น+27 รวมแล้ว

 • 777 Ruby

  โบนัส+340 รวมแล้ว

  โปรโมชั่น+37 รวมแล้ว

 • 1722 Ruby

  โบนัส+820 รวมแล้ว

  โปรโมชั่น+82 รวมแล้ว