OJII & OBAA of everyone

    TIDA-WORKS,Inc.

    Grandmother and your grandfather in Okinawa appeared in our series!Okinawa dialect is full!!

    30THB

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©TIDA-WORKS

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง