Sticker of Awa-ben(Tokushima dialect)

    Awano Conatsu

    Let's talk with Sticker of Awa-ben ! Awa is Tokushima prefecture in Japan. And Awa-ben is very unique dialect.

    30THB

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

copyright © 2014 Awano Conatsu

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง