FUNKY FOODS!

    marime~n

    Burger boy and friends become the Sticker!! So GOOOOOD and FUNKY Sticker!

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©Marie Kayano

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ marime~n

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง