The World God Only Knows

    Shogakukan-Shueisha Productions Co.,Ltd.

    Stickers from "The World God Only Knows". Use these to help who that real girl, change your destiny and more! Only for the chosen!

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©Tamiki Wakaki/Shogakukan

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง