Masu - Kun (Series2)

    Masu-Kun

    The Masu was originally a square wooden box used to measure rice in Japan. Masu-Kun is a sticker that was personified it.

    30THB

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

© Masu-Kun

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง