Bac Bac's Diary vol.2

    Daryl Cheung

    Vol.2 is here for you! Let's have a happy chat together with BacBac and your friends~

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Copyright © Daryl Cheung, aka Darylhochi 2015

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ Daryl Cheung

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง