Detail Info

UMISAKURA

ENOSHIGO-KUN

ENOSHIMA*Seahorse=ENOSHIGO-KUN!ENOSHIGO-KUN official sticker.

US$0.99

  • Operating Environment

    LINE for iOS or Android version 3.1.1 or higher, LINE Lite for Android version 1.7.5 or higher, LINE for NOKIA Asha version 1.7.20 or higher, LINE for BlackBerry version 1.10 or higher, LINE for Windows Phone version 2.7 or higher, or LINE for FireFox version 1.1.4 or higher is required.

Click stickers to preview.

©2015 UMISAKURA