Mr.Stonehenge inter วิศวกรหนุ่ม Engineer

    Mr.Stonehenge inter วิศวกรหนุ่ม Engineer

    surasith rugamonchai

    ผมชื่อ Stonehenge inter วิศวกรหนุ่ม ที่ปรึกษางานก่อสร้าง กวนๆ อารมณ์ดีๆ ใจดี เน้นสร้างสรรค์งานคุณภาพ ตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ดี

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Susith

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง