UENOAI like Sticker vol.1
Premium

    UENOAI like Sticker vol.1

    UenoAi

    The nerdy, cute animal and insect of the UenoAi world were Sticker.Content is a common conversation.There is the Japanese version, too.

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

UenoAi

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง