The little sramanera of Xuanzang

    Excellent Assets Press & Printed Co., Ltd.

    A little sramanera of Xuanzang sharing the joyful of Merits and Wisdom with you.

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

2016 Excellent Assets Press & Printed Co., Ltd.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ Excellent Assets Press & Printed Co., Ltd.

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง