Mr.Fuwa-Moco in Tokushima [AWA-ben2]

    Rica

    For people in Tokushima, by a illustrator Rica from Tokushima Japan. They speak Tokushima [Awa] dialect. "Fuwa-Moco" means fluffy and soft.

    30THB

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©haradaRica

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง