PAKUPAKU-PUPPET

    stamp pontaro

    The sticker uses hand puppet of the animals as its mascot. They are teeny bit retro, cute to open and shut they mouth.

    30THB

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Yuya Asaoka

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง