Pig speaks the Okinawa dialect

    Takako Yamaguchi

    A collection of useful phrases in Okinawa.Please use it a lot.

    30THB

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

(c)2016 Takako Yamaguchi

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน รายงานปัญหา

สติกเกอร์ชุดอื่นๆ ของ Takako Yamaguchi

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง