DIVIDE! UNDER NIGHT IN-BIRTH Stickers
Premium

    DIVIDE! UNDER NIGHT IN-BIRTH Stickers

    ARC SYSTEM WORKS

    Characters from the 2D fighting game "UNDER NIGHT IN-BIRTH" are taking over your chat! UNI / Game

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

(C) FRENCH-BREAD / ARC SYSTEM WORKS

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง