Animation only icon

    Gachi-ta's Animated Stickers!

    Go Fujimoto

    At last Gachita's animated stickers are available! 24 moving stickers including new designs! Let's have fun together with these new Gachita stickers!

    69THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

@ Go Fujimoto

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง