SUPER BANANA Caesar & Robin Animation only icon

    SUPER BANANA Caesar & Robin

    tHE10A Studio

    Meet SUPER BANANA Caesar & Robin! (having face of monkey and human on skin for camouflage purpose) You will love their very humorous but chick expressions.

    65THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

C-2016-017542, C-2016-014868

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง