Detail Info

riraku

riraku

riraku-sticker

US$0.99

  • Operating Environment

    LINE for iOS or Android version 3.1.1 or higher, LINE Lite for Android version 1.7.5 or higher, LINE for NOKIA Asha version 1.7.20 or higher, LINE for BlackBerry version 1.10 or higher, LINE for Windows Phone version 2.7 or higher, or LINE for FireFox version 1.1.4 or higher is required.

Click stickers to preview.

@2016 riraku