Animation only icon

    Sugar Baby Jjelly : 3D animated ver.01

    HUEPROJECT

    Jjelly is a fairy of jelly. Jjelly is often mistaken for a fairy of tomato. So Jjelly became cynical about everything but always tries to say the right thing.

    65THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

© HUEPROJECT

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง