Boobib : The Salary Girl

    B&B DESIGN

    Boobib : The Salary Girl is stickers for use in your office. Let's enjoy and have fun in your chat group, your friends and your boss !!

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Akira Nasaree

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง