"Witch's Heart" English.ver

    BLUE STAR

    This is a Sticker for the free game "Witch's Heart".

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©IZ/BLUE STAR

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ BLUE STAR

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง