Animation only icon

    การเคลื่อนย้ายพิวเตอร์ตอนที่ 6

    nikunohi029

    สติกเกอร์ที่คุณต้องการใช้ในฤดูฝน

    65THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©nikunohi029 All Rights Reserved

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง