The Naked Director Toru Muranishi's
Premium

    The Naked Director Toru Muranishi's

    Toru Muranishi

    Thank you for waiting, I might have made you wait too long. Nice-Desune-Stamp Here it is.

    65THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©Toru Muranishi 2021

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง