ลองอีกครั้ง

Name sticker

    คำพูดดีๆ จากชิปแอนด์เดล สติกเกอร์เติมคำ

    The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

    สติกเกอร์ชิปกับเดลจะเปลี่ยนเป็นสติกเกอร์ชุดพิเศษของคุณคนเดียว! แค่เติมชื่อหรือคำที่ต้องการเท่านั้น คราวนี้เป็นสติกเกอร์คำพูดดีๆ ที่ส่งให้เพื่อนหรือผู้ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้น♪ โปรดลองเติมคำแล้วดูตัวอย่างการแสดงคำบนสติกเกอร์ก่อนซื้อ สติกเกอร์นี้จัดทำขึ้นมาสำหรับเติมคำเป็นภาษาอังกฤษ จึงอาจแสดงคำในภาษาอื่นได้อย่างไม่ถูกต้อง

    65THB

เมื่อคลิกที่สติกเกอร์จะมีรูปตัวอย่างแสดงขึ้นมา โปรดลองเติมคำแล้วดูตัวอย่างการแสดงคำบนสติกเกอร์ก่อนซื้อ

ลองอีกครั้ง

©Disney

หมายเหตุ

สติกเกอร์ชุดอื่นๆ ของ The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง