ลองอีกครั้ง

Name sticker

    มูมิน สติกเกอร์เติมคำ

    Moomin Characters

    สติกเกอร์เติมคำของมูมินมาแล้วจ้า! มีแต่สติกเกอร์ที่ได้ใช้บ่อยทั้งนั้น ใส่ชื่อหรือคำที่ชอบแล้วส่งไปอวดเพื่อนกันเลย! ☆กรุณาลองเติมคำในสติกเกอร์ก่อนซื้อเพื่อเช็คว่าคำนั้นจะแสดงบนสติกเกอร์อย่างไร สติกเกอร์ชุดนี้จัดทำขึ้นมาสำหรับเติมคำเป็นภาษาอังกฤษ จึงอาจแสดงคำในภาษาอื่นได้อย่างไม่ถูกต้อง

    60THB

เมื่อคลิกที่สติกเกอร์จะมีรูปตัวอย่างแสดงขึ้นมา โปรดลองเติมคำแล้วดูตัวอย่างการแสดงคำบนสติกเกอร์ก่อนซื้อ

ลองอีกครั้ง

© Moomin Characters ™

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง