Fifty years of Satit Kaset in your heart

    Meme

    This set of stickers are Satit Kaset student cartoons. All of the cartoon stickers convey messages of emotion and words to think of their friends.

    35THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Fifty years of Satit Kaset in your heart

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง