Daily moods, PearadaStyle

    PearadaStyle

    My moods do not just swing. They bounce, pivot, recoil, rebound, oscillate, fluctuate, and occasionally pirouette.

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©2021 PearadaStyle

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ PearadaStyle

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง