Cruel King Great Hero Stickers
Premium

    Cruel King Great Hero Stickers

    Nippon Ichi Software, Inc.

    LINE Stickers from our storybook RPG, The Cruel King and the Great Hero have arrived!Illustrate your LINE chats with stickers of Yuu and her delightful friends!

    31THB

ข้อมูลที่ LINE แชร์กับครีเอเตอร์


LY Corporation จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน
รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©2021 Nippon Ichi Software, Inc.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง