Animation only icon

    น้องยักษ์ปันสุข

    Yak Punsook

    สนุกด้วยการพูดคุย สุดพิเศษผ่านสติกเกอร์ กับ น้องยักษ์ปันสุข

    69THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Yak Punsook

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง