มูมิน สติกเกอร์ข้อความ

    Moomin Characters

    วันนี้มูมินมาพบคุณในรูปแบบสติกเกอร์ข้อความ ดีไซน์เรียบง่ายแต่น่ารักเสมอ ใช้ได้ในทุกเวลา อยากแชทอะไรกับเพื่อนก็พิมพ์ใส่ได้เลย♪ ขณะนี้สติกเกอร์ข้อความสามารถใช้ได้ที่ห้องแชทใน LINE สำหรับสมาร์ทโฟนเวอร์ชัน 10.3.0 ขึ้นไปเท่านั้น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดในการใช้งานที่หน้าช่วยเหลือ

    60THB

เมื่อคลิกบนรูปสติกเกอร์จะมีตัวอย่างสติกเกอร์แสดงขึ้นมา โปรดคลิก "ใส่ข้อความ" เพื่อลองใส่ข้อความที่ต้องการ

ลองอีกครั้ง

© Moomin Characters ™

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง