Popup only effect icon

    Snoopy ฉากหลังดุ๊กดิ๊กได้

    TV TOKYO Communications Corporation/SNOOPY

    สติกเกอร์สุดพิเศษที่หน้าจอแชทของคุณจะเต็มไปด้วยเหล่า Snoopy ตัวกลมดุ๊กดิ๊ก พร้อมจะสนุกฉากหลังที่เป็นแอนิเมชันกันหรือยัง♪ สติกเกอร์เอฟเฟกต์คือสติกเกอร์ที่เคลื่อนไหวบนพื้นหลังแชท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดูตัวอย่างการใช้งานจริงได้ที่ลิงก์ LINE TODAY ด้านล่างก่อนการซื้อ *การแสดงเอฟเฟกต์อาจไม่สมบูรณ์บนอุปกรณ์บางรุ่น

    60THB

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

© 2020 Peanuts Worldwide LLC

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง

Animated emoji are here!

Combine them, chain them,make spectacular patterns!
There's tons of ways to play with animated emoji.

Check it out