Mango Investor School

    Mango Investor School

    At Mango school we are teaching a new small mango investors growing up and be strong for a knowledgeable to survive in stock market.

    35THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Mango Investor School

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ Mango Investor School

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง