ShikiTaigen & ChibiSiki with family

    torakitten

    ShikiTaigen,ChibiShiki,KemononeRow,DuLaGong It is a sticker of four characters.

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©ShikiTaigenProject&Kemonone Row&xian long er

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ torakitten

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง