Animation only icon

    hide (animation ver.4)

    HW / m-up

    Animation Sticker of hide (X JAPAN / hide with Spread Beaver / zilch) version 4. It useful words and witty remarks!

    65THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD.

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง