Animation only icon

    ใช้แล้วไม่ถูกเกลียดแน่นอน 2

    The 99 grocery store

    ใช้สติ้กเกอร์น่ารักแบบนี้ คนจะได้ไม่เกลียดนะจ๊ะ

    65THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

15 day-off

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ The 99 grocery store

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง