Animation only icon

    Shiba Inu Maru Animation

    Aishare

    Maru is the popular Shiba-Inu in the Instagram. The third LINE stamp of Shiba Inu Maru appeared as a Animation Sticker!

    60THB

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

marutaro

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน รายงานปัญหา

สติกเกอร์ชุดอื่นๆ ของ Aishare

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง