BONOBONO วันสบายใจ

    Sony Digital/TAKE SHOBO

    สติกเกอร์ BONOBONO ชุดที่ 5 ในสีสันดูแล้วสบายตา สบายใจ เจ้า BONOBONO จะช่วยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น ในวันที่มีแต่เรื่องแย่ๆ

    60THB

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©MIKIO IGARASHI/TAKE SHOBO

หมายเหตุเกี่ยวกับการใช้งาน

สติกเกอร์ชุดอื่นๆ ของ Sony Digital/TAKE SHOBO

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง