Mudjai by Mutmee Pimdao

    Pimdao Panichsamai

    Mudjai is Mutmee Pimdao's pen name, writing to give passionate inspiration to those in needs. Now you can send heartwarming support to anyone!!

    35THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Pimdao Panichsamai

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง