Zombie Land Saga vol. 2

    MAPPA Co., LTD.

    FRANCHOUCHOU brings you the second volume of their "Zombie Land Saga" sticker collection, the anime that is redefining the idol and zombie genres.

    65THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

©ZLS

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ MAPPA Co., LTD.

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง