Ringochan & Donchan (Sweating ver.)

    Yuki.

    [vol.2] A red cheeked girl with an expressive face. Drawn by the color pencils and watercolors in picture book touch. Take on the challenges with them two!

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

© 2014-2019 yuQui

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง