Most used Islamic, Arabic,Bahasa phrases

    Mahdi @ FatimaIT

    Common Arabic phrases and words used by others languages such as Bahasa, Urdu, Farsi and others. Greeting, congratulating and occasion's phrases and many more.

    31THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Mahdi @ FatimaIT

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ Mahdi @ FatimaIT

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง