FMS_Presenters

    YRU_Sticker

    FMS Presenters are the cartoon characters representing welcome mind, bright, and smart of Faculty of Management Science Yala Rajabhat University.

    35THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

FMS@YRU

หมายเหตุ รายงานปัญหา

ผลงานอื่นๆ ของ YRU_Sticker

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง