Animation only icon

    love love Uyu

    Goyujin

    Uyu is always bright and cute girl. The hearts of both ears express the feeling of uyu. Uyu loves reading books and drawing. Uyu is a dream to be a cook.

    69THB

LINE จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อเพื่อนำไปใช้ในรายงานยอดขายสำหรับครีเอเตอร์ผู้สร้างผลงาน

รายงานยอดขายจะมีข้อมูลวันที่ซื้อผลงานและประเทศที่ใช้งานของผู้ซื้อ แต่ไม่มีข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนผู้ซื้อได้

โปรดคลิกที่สติกเกอร์เพื่อดูตัวอย่าง

ลองอีกครั้ง

Goyujin

หมายเหตุ รายงานปัญหา

สติกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง