Cute Lie Otter ดอกไม้ขาว

Cute Lie Otter ดอกไม้ขาว

Lommy

ธีมใหม่จากการ์ตูน 4 ช่อง เรื่องราวของน้องนากผู้ชอบเล่นมุกชวนอมยิ้ม♪ (จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย)

V1.13 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

รูปที่แสดงด้านบนสุดใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น โดยธีมที่ผู้ใช้งานจะได้รับจะเป็นไปตามรูปตัวอย่าง รวมถึงการแสดงผลบางส่วนของธีมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม LINE เวอร์ชันที่ท่านใช้

99THB