Detail Info

Turner Japan K.K.

พาวเวอร์พัฟฟ์เกิลส์ คัลเลอร์ฟูลแบล็ค

ธีมชุดที่ 3 จากสาวๆ พาวเวอร์พัฟฟ์เกิลส์ นอกจากจะได้พบกับบลอสซัม บับเบิลส์ และบัตเตอร์คัพแล้ว ยังมีโมโจ โจโจ้ และเจ้าหญิงมาร่วมแจมด้วย! * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

90THB

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.60 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

TM & © 2016 Cartoon Network.