ขนเฟอร์นุ่มฟู

ขนเฟอร์นุ่มฟู

LINE COLOR COLLECTION

ธีมนุ่มฟูน่ารัก♪ แชทบนฉากหลักปูด้วยขนเฟอร์ช่างน่ารักจนอยากกรี๊ด♡ (จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย)

V1.07 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

รูปที่แสดงด้านบนสุดใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น โดยธีมที่ผู้ใช้งานจะได้รับจะเป็นไปตามรูปตัวอย่าง รวมถึงการแสดงผลบางส่วนของธีมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม LINE เวอร์ชันที่ท่านใช้

65THB