Detail Info

TOEI ANIMATION

วันพีซ โจรสลัดหมวกฟาง

"โจรสลัดหมวกฟาง" ธีมสุดเท่จาก "ONE PIECE" แล้วคุณจะรู้สึกอินราวกับได้ออกผจญภัยในเรือลำเดียวกับลูฟี่♪ * จะมีการอัพเดทธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

90THB

  • ส่งของขวัญ
  • ซื้อ
  • ความต้องการด้านระบบ

    หาก LINE หรือระบบปฏิบัติการไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุด คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือส่งธีมเป็นของขวัญได้

    บางส่วนของธีมอาจแสดงอย่างไม่ถูกต้องบน LINE เวอร์ชันที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้

  • V1.87 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

©O/S・F・T ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation