KINGDOM HEARTS III

The Walt Disney Company (Japan) Ltd.

ธีมจาก KINGDOM HEARTS III ในดีไซน์สุดคูล ผลงานการวาดของเท็ตสึยะ โนมูระที่แฟนคลับไม่ควรพลาด * จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย

V1.07 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

90THB