GIRLY PINK CONY

GIRLY PINK CONY

LINE

ธีมนี้ไม่มีใครเด่นเกินโคนี่♪ ตกแต่งหน้าจอให้น่ารักกว่าเคยด้วยธีมสีชมพูอ่อนที่หวานจนมดแทบขึ้น (จะมีการอัพเดตธีมเป็นระยะจนถึง 180 วันหลังสิ้นสุดการจำหน่าย)

V1.09 / ไม่มีวันหมดอายุใช้งาน

รูปที่แสดงด้านบนสุดใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น โดยธีมที่ผู้ใช้งานจะได้รับจะเป็นไปตามรูปตัวอย่าง รวมถึงการแสดงผลบางส่วนของธีมอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม LINE เวอร์ชันที่ท่านใช้

99THB